K majáku – čitateľský denník (rozbor)

 

 Kniha: K majáku

 Autor: Virginia Woolfová

 Zaslal(a): AAA

 

Dej tejto životopisné prózy (je to dlhšia novela) sa neustále točí okolo majáku, ako pomyselného aj skutočného. Vlastne mi pripadá, že toto dielo ani dej moc nemá, leda veľmi skromný. Celá kniha je o pocitoch, myšlienkach, a celkovom momentálnym rozpoloženie členov rodiny Ramsayových a ich priateľov. Kniha sa skladá z troch častí nazvaných Okno, Čas beží a Maják.

Vzťahy popísané v knihe na mňa pôsobí chladne, neosobne.

 

Okno

V prvej časti diela sa zoznamujeme s rodinou Ramsayových a ich priateľmi, ktorí s nimi často zdieľa ich dom.

Najmladší člen rodiny, James, neustále túžia po ceste k majáku, matka (pani Ramsayová) mu dáva nádej, ale pán Ramsay vždycky cestu zamietne, až to niekedy vyzerá, ako keby syna schválne trápil (napr. Pani Ramsayová povie: „Ak zajtra bude pekne, mohli by sme sa vydať k majáku „, načo pán Ramsay povie:“ Zajtra určite bude pršať, to nebudeme môcť ísť k majáku. „).

 

Čas beží

V prostrednej, najkratšia časti knihy, sa udialo celkom dosť zvratov, čas postúpil značne dopredu, pričom všetky dôležité informácie boli oznámené takým zvláštnym spôsobom. Text bol písaný obvykle ako v prvej časti, a zrazu tam boli hranaté zátvorky a v nich napísané, kto všetko z rodiny zomrel (Prue, Andrew, pani Ramsayová), a čo dôležitého sa stalo. Pani McNabová, upratovačka, zostala po 10 rokoch sama v dome. V čase neprítomnosti rodiny dom veľa schátral, takže sa pani McNabová má čo oháňať, aby všetko dala do poriadku, než sa nekompletný rodina vráti späť.

 

Maják

Rozprávačom tejto časti sa stáva Lily Briscoová, osamelá žena so šikmými očkami v strednom veku (štyridsať rokov). Chce domaľovať svoj obraz, ktorý začala maľovať pred desiatimi rokmi a ešte ho nedokončila. Ale myšlienky na jeho dokončenie nosila stále v hlave.

Pán Ramsay sa vydáva s deťmi Jamesom (16 rokov) a Cam (17 rokov) na cestu k majáku. Deti tam ale ísť nechceli, idú tam z donútenia, takže cestu sabotujú a svojho otca neznášajú. James by mu najradšej vrazil kôl do srdca.

 

Postavy:

– Pán Ramsay – chce byť neustále ľutovanie

– Pani Ramsayová – veľmi krásna; dobre sa stará o svojho manžela; má sklony k preháňaniu; snaží sa ľuďom linkovať ich životy

– deti: James, Cam, Prue, Andrew, Nancy, Jasper, Rose, Roger

– Lily Briscoová, Charles Tansley

– Paul Rayley, Minta Doylová – títo dvaja sa vzali, ale nebol to moc šťastný zväzok

– William Bankes, Augustus Carmichael

– pani McNabová

Kniha vôbec nie je čitateľná, Woolfová tam používa dlhá súvetí, občas užíva Onikanie. Inak je jazyk obyčajný, spisovný.

 

Zaradenie do literárno-historického kontextu

  • 1. polovica 20. storočia; experimentálne próza

◦ modernizácia techniky a výroby, silné modernizačné snahy vo všetkých oblastiach umenia

◦ Sigmund Freud

▪ z nemeckej rodiny žijúcej na Morave

▪ psychiater

▪ psychoanalýza (človek je riadený dvoma inštinkty: sexuálnym a deštrukčným pudom)

▪ dielo: Výklad snov – sny sú buď zážitky (i dožívání) alebo potlačené túžby

◦ Albert Einstein

▪ teória relativity – ovplyvnila vnímanie priestoru, času a pohybu

▪ 1921 – Nobelova cena za fyziku

▪ podieľal sa na kvantovej teórii – týka sa úlohy pozorovateľa, náhody a pravdepodobnosti

◦ Friedrich Nietzsche

▪ vystupoval proti obmedzovaniu človeka; vyznával živelnosť

▪ na miesto po bohu posadil nadčloveka (slobodný, zodpovedný, silný)

▪ „Boh je mŕtvy“ – slávna veta

▪ Dielo: Tak vravel Zarathustra

Zrodenie tragédie z ducha hudby

 

  • modernistické smery a tendencie

◦ Existencionální filozofie (= existencializmus, existencializmus)

▪ skúma existenciu človeka vo svete, do ktorého bol vrhnutý

▪ pociťuje úzkosť, strach

▪ existencia je konečná

▪ Edward Munch – obraz Výkrik

◦ Kubizmus (kubus = kocky)

▪ najmä v maliarstve

▪ Pablo Picasso

▪ rozkladá skutočnosť na jednotlivé prvky

▪ pozerá sa na skutočnosť z mnohých uhlov pohľadu

◦ Futurizmus (futurum = budúcnosť)

▪ vznik v Taliansku

▪ Filippo Tommaso Marinetti

▪ Manifest futurizmu v Paríži v Denníku Figaro

▪ odmietali tradičné básnické prostriedky

▪ chceli vniesť do literatúry dynamiku

▪ odmietali interpunkciu

▪ v básňach matematická znamienka, hudobné značky

◦ kubofututizmus

▪ kubizmus + futurizmus

▪ zachytáva skutočnosť z mnohých uhlov pohľadu → prelínanie časových rovín

▪ zdôrazňuje grafickú podobu básne

▪ vznikajú obrazové básne (kaligramy)

▪ Guillaume APPOLINAIRE

◦ Dadaizmus

▪ vyjadruje odpor proti nezmyselnej vojne

▪ Tristan Tzara

▪ snaží sa provokovať, burcovať

▪ schválnosti, recesia, aby nahnevalo meštiakov

▪ chceli úplnú slobodu, anarchiu (pri tvorení básní)

▪ radenie obrazu bez logickej súvislosti

◦ Surrealizmus (= nadskutočnosť)

▪ čerpá z Freudove psychoanalýzy

▪ André Breton, Paul Éluard

 

Virginia Woolfová (1882 – 1941)

  • vychovával ju sám (i jej sestru) jej otec so svojou manželkou (pretože nedôveroval vtedajším dievčenským školám
  • kritička, esejistka, vydavateľka, filozofka
  • vytvorila (spolu s manželom) v Londýne umeleckú skupinu Bloomsbury Group (duchovný a umelecká revolta proti viktorianstvu, proti jeho mechanickému a pozitivistickému poňatie umeleckej tvorby)
  • subjektívne a impresionistické videnie skutočnosti
  • v dielach oslabení deje, hlavným ťažiskom je dej vo vedomí postáv (formou vnútorného monológu – prúdu vedomia); hlavne myšlienky, pocity
  • písala hlavne prózu

 

Dielo

◦ Pani Dallowayová (Mrs Dalloway)

◦ K majáku (To the Lighthouse)

◦ Vlny

◦ Orlando

◦ Flush

◦ Medzi akty

◦ Poviedky Sláčikový kvartet


—————————————————————————

 Stiahnuť prácu v PDF  Upozorniť na chybu

—————————————————————————

Ďalšie podobné materiály na webe:

Vložiť komentár