Čakanie na Godota – čitateľský denník (rozbor) (2)

 

 Kniha: Čakanie na Godota

 Autor: Samuel Beckett

 Zaslal(a): Anna

 

Samuel Beckett

 • bol írsky dramatik a prozaik, predstaviteľ absurdného dráme
 • študoval právo a európske jazyky
 • roku 1928 odišiel prednášať angličtinu do
 • V roku 1930 sa vrátil do Írska, kde u neho prepukli depresie, ktoré liečil v psychiatrickej liečebni.
 • Po svojom prepustení z liečebne niekoľko rokov cestoval po Európe.
 • V priebehu druhej svetovej vojny sa Beckett angažoval v protifašistickom odboji – francúzskej hnutie odporu.
 • Roku 1969 mu bola udelená Nobelova cena.

 

Čakanie na Godota

Charakteristika drámy

o Obdobie 50. rokov 20. storočia

 

pojem absurdita:

= nezmyselnosť

= Životný pocit človeka (ľudský život nemá zmysel)

o neexistuje schopnosť komunikácie – každý vedie monológ (nezodpovedajú si na otázky)

o vládne pocit odcudzenia

 

Základné rysy drámy

o nemá súvislý dej

o neexistuje psychologická motivácia v rokovaní postáv (nevieme, prečo takto koná človek)

o devalvácia jazyka – jazyk nemá funkciu oznamovacie (z toho vyplýva, že stráca túto funkciu)

 

Niektorí autori drámy

Ionesco Eugéne

o francúzsky básnik

o dráma: Plešatá speváčka

Albee Edward

o americký dramatik

o dráma: Kto sa bojí Virginie Wolfovej

Václav Havel

dráma: Audience

 

Čakanie na Godota

-> Absurdné dráma

o jedná sa o drámu o dvoch rokovaniach

o odohráva sa to v neurčitom čase a priestore

o sú tu scénické poznámky (informácie pre herca)

o dekorácie (kde sa dielo odohráva) – je obmedzené, je tam jeden strom a vidiecka cesta

 

Rokovania 1.

o na začiatku vystupujú dve postavy

 • dva tuláci (Estragón a Vladimír) sa stretnú na ceste pri strome
 • vedú chaotický dialóg
 • čakajú na akéhosi Godota, ktorý by mal zmeniť ich osud

o dialóg je prerušený príchodom Pozza, ktorý má v ruke bič a vedie so sebou sluhu menom Lucky, ku ktorému sa správa ako k otrokovi

 

Symbolika postáv:

 • Pozzo – symbolizuje sebavedome, sadistickú, ľudskú vlastnosť
 • Lucky- symbolika poníženosti
 • Estragón a Vladimír – nadväzujú s Pozzo chaotický dialóg

o na konci 1.dějství prichádza chlapec a oznamuje divákom, že pán Godot dnes nepríde, ale že príde až zajtra

 

Rokovania 2.

o tuláci vedú chaotický dialóg

o prichádza oslepol Pozzo, ktorý je závislý na Luckym (Lucky ho vedie)

o nakoniec prichádza opäť chlapec a hovorí Godot dnes nepríde, ale príde určite zajtra

 

Godot

o nevieme, kto to je

o každý si pod ním predstaví niečo iné

o symbolom čakania

o je možné, že ani sám autor to nevedel, pretože keby to vedel, nechal by to vysloviť svoje postavy


—————————————————————————

 Stiahnuť prácu v PDF  Upozorniť na chybu

—————————————————————————

Ďalšie podobné materiály na webe:

Vložiť komentár