Pán múch – denník (rozbor)

 

 Kniha: Pán múch

 Autor: William Golding

 Zaslal(a): Mikee

 

 

MIESTA A DOBA

Neznámy tichomorský ostrov

Blízka budúcnosť – William Golding žil v rokoch 1911-1993 a bojoval v druhej svetovej vojne. Kniha vyla vydaná v roku 1954. Podľa všetkých okolností, ktoré sú v knihe uvedené (lietadlová bitka vysoko nad ostrovom a i.) Som došiel k záveru, že najpravdepodobnejší možná doba, kedy sa dej mohol odohrávať je druhá svetová vojna (poznámka návštevníka).

 

LITERÁRNE DRUH, ŽÁNER

epika, próza, román

Román je kombináciou robinsonády a vedecko-fantastického žánru.

 

CHARAKTERISTIKA DIELA

Podobenstvo o dobre a zle. Ukazuje, že deti sú schopné rafinovaného zla a varuje pred degradáciou ľudských vzťahov, mravov a hodnôt. Ukazuje, ako sa človek vo vypätej životnej situácii vracia k svojim živočíšnym pudom spojených so snahou o prežitie a víťazstvom silnejšieho. Varuje pred zničením civilizácie.

 

ŠTRUKTÚRA DIELA

tri roviny románu:

  • príbehová – realistickystvárnený pobyt stroskotancov – vlastné dej,
  • nábožensko-morálne rovina – človek v dôsledku izolácie a pod vplyvom strachu prepadá skrytým barbarskýmpôdu, uvoľňuje v sebe zlo, chlapci si kladú otázku, či budú spasení (autor tým myslí, že budú zachránení z ostrova alebo im budú odpustené ich hriechy) – zmena ľudského správania pod vplyvom izolácie, snaha prežiť,
  • alegorické rovina – varuje pred krízou civilizácie, jej rozpadom, ukazuje spoločenské problémy 20.storočia – ostrov predstavuje model celého sveta a civilizácie

 

JAZYKOVÉ PROSTRIEDKY

napísané er -formy, použitie nespisovných výrazov, personifikácia (kmeň pomaľovaných divochov sa škodoradostne chichotali), Metonymia (skupina divochov – chlapcov), metafory (smiech vytryskol), prostý štýl s bohatým slovníkom

 

OBSAH

Dej sa odohráva počas jadrovej vojny na tichomorskom ostrove, kam sa zrúti lietadlo letiace z Anglicka plnej detí vo veku medzi 7 a 12 rokmi. Chlapci sa stávajú Robinson na zhromaždenie je zvolený náčelník – Ralph, jeho pomocníkom sa stáva tlsťoch Piggy (Čuňas). Ralph je urastený mladík, ktorý sa snaží pomocou mušle dojednať pokoj a poriadok medzi všetkými deťmi. Chce načrtnúť určitý poriadok, ktorý by mali všetci dodržiavať, aby sa dostali z ostrova. Patril medzi tam lov a oheň. Lastúra, na ktorú sa dalo trúbiť, znázorňovala stretávka celého kmeňa. Vďaka Čuňasovým okuliarom oheň zapálili a určili pár ľudí na jeho udržiavanie. Ďalej určili ďalších ľudí na stavanie prístreškov, aby mali kde spať. .Prvý dni na ostrove uplynú celkom pokojne, až sa tu objaví strach chlapcov z čohosi neznámeho – obzvlášť najmenší chlapci sa desí tajomné obludy. Práve strach zapríčiní rozpory v tábore. Každý má iný názor na to ako sa s obludou vysporiadať, ale pre Ralpha, ktorý to všetko považuje za nezmysel, je najdôležitejšia oheň na hore predstavujúce ich záchranu. Jack zoberie svoju skupinu lovcov a založí nový tábor, kde prevádzkujú divošské tanca a prasacej hody a kašlú na udržiavanie ohňa. K zmiereniu imaginárny obludy nechávajú na kole pripichnutý obeť – prasacie hlavu okolo ktorej lieta kŕdeľ hmyzu. Časom sa k Jackovom skupine pridajú skoro všetci chlapci. Zostanú iba Ralph, Čuňas, dvojčatá Sam a Eric považovaná za jediného človeka a Podivínský Simon. Simona nakoniec Jackov kmeň zabije pri jednom zo svojich zvieracích tancov. Neskôr lovci napadnú Ralphova skupinu, ukradnú Čuňas okuliare – zdroj ohňa a jeden z lovcov zabíja Čuňas zhodením do mora, zničená je aj lastúra, ktorú Ralph zvolával svojich stúpencov. Kniha končí tak, že Ralph uteká pred davom šialených detí, hádžuci po ňom oštepy, až pribehne na pláž, kde znenazdania stojí zakotvená loď, ktorá uzrela požiar na ostrove. kapitán potom všetky odvezie domov.

 

HLAVNÉ POSTAVY

Najdôležitejšie je najmä trojica Ralph, Jack a Piggy.

RALPH – pre neho je život na ostrove splnením odvekého sna, do ktorého sa ponoril zatiaľ iba pri čítaní dobrodružných knižiek. Sloboda, svet bez dospelých a lákavá dobrodružstvo. Hoci k tomu Ralph nemá patričné predpoklady, stáva sa vodcom celej skupiny. Čoskoro sa však preukáže jeho absolútna neschopnosť čeliť nedisciplinovanosti, z ktorej pramení prvej vzájomnej spory medzi hrdinami.

JACK – ktorý je svojou zrejmou prísnosťou a autoritatívnym vystupovaním priamo predurčený k vedeniu. Jack svoju podradnú pozíciu lovca berie ako obrovskú osobnú prehru a zášť voči Ralph v priebehu knihy naberá na intenzite. Snáď v snahe uhasiť svoj smäd po moci nachádza zaľúbenie v love a krvi, čo výrazne posilní jeho pozíciu v rámci skupiny.

Čuňas – sa potĺka úplne na okraji záujmu väčšiny, tučný okuliarnatý chlapec s astmou, ktorý je vďačným terčom posmechu aj tých najmenších chlapcov. Hoci sa Čuňas prejaví výborným intelektom, jeho šance presadiť sa proti otvorenému opovrhnutie Jacka a shovívavému úsmevu Ralpha pripomína nádeje jepice dožiť sa dvoch splnu.

 

WILLIAM GOLDING

– anglický prozaik literatúry 20. a začiatku 21.storočia, nositeľ Nobelovej ceny za literatúru, spracováva hlavne problematiku morálky, polaritu dobra a zla, jeho texty sú prestúpené kresťanským myslením – človek je podľa neho preniknutý zlom, pýchou a zaťažený dedičným hriechom. Svoje diela označuje za fables (báje, legendy, povesti) či myths (mýty).


—————————————————————————

 Stiahnuť prácu v PDF  Upozorniť na chybu

—————————————————————————

Ďalšie podobné materiály na webe:

Vložiť komentár