Čas žitia a čas umierania – čitateľský denník (rozbor)

 

 Kniha: Čas žitia a čas umierania

 Autor: Erich Maria Remarque

 Zaslal(a): Aneta Břízová

 

Druh: Epika

Žáner: Román (písaný prózou)

 

Téma:

Vojna a jej skutočné zobrazenie (utrpenie a vzťahy vojakov), zmena morálnych hodnôt
(manželka-rodina), spoločnosť (politický systém)

 

Prostredie:

Východný front (Rusko), Werden (Nemecko); 2. svetová vojna

 

Charakteristické prvky:

– napísané v er -formě
– spisovná (prevažne) a dobová reč
– priama reč ( „Má prestrelenou ruku. Hladká rana.“)
– hovorové a slangové výrazy ( „Vyzerá to na peknú Brynda.“)
– dlhé a podrobné popisovanie (Ernestův život, vojna a i.)
– úvahový prvky (zmysel vojny, život, rodina a i.)
– vulgarizmy ( „Drž hubu a mysli na svoju nevestu!“)
– cudzie jazyky (Deutschland i.)

 

Obsah diela:
Hlavnou postavou tohto príbehu je nemecký vojak Ernst Graeber bojujúci na východnom fronte. Po dvoch rokoch dostáva trojtýždňovej dovolenku a odchádza do rodného werden. Mesto ale nachádza takmer vybombardované. Hľadá svojich rodičov, avšak neúspešne. Po mnohých rokoch sa stretáva s Alžbetou – spolužiačkou z gymnázia. Ich stretnutie prerastá v milostný vzťah, ktorý sa odohráva na zlom mieste a vo zlú dobu. Pokúšajú sa užiť si tie tri týždne, ktoré je Ernst doma v Nemecku. Ku koncu dovolenky sa vezmú. To ale nedokáže zabrániť Ernstová odchodu späť na front. Po príchode späť do zákopov, kde vládne ponurá nálada a je úplne isté, že Nemecko ustupuje stále rýchlejšie, mu je ľúto niekoľkých zajatých Rusov, ktoré púšťa von z väzenia na slobodu. Najstarší z nich ho ale pri úteku zastrelí.

 

Postavy: 

Ernst Graeber

– mladý vojak bojujúci na východnom fronte, ktorý študoval na gymnáziu
– pragmatický
– zamaľováva sa do Alžbety, ktorú si neskôr vezme
– postupom času sa stáva dôverčivým
– záleží mu na jeho rodičoch a na svojej žene
– snaží sa prísť na zmysel vojny
– je zúfalý zo zbytočného umieranie a z beznádeje (nevie, čo robiť)

 

Alžbeta Kruseová

– Ernstová spolužiačka z gymnázia
– mladá, ale úplne samostatná
– dobrá, starostlivá, verí v lepšiu budúcnosť
– zamaľováva sa do Ernesta, ktorého si potom vezme
– ostro sledovaná SS (kvôli jej otcovi)

 

profesor Pohlmann

– učiteľ na gymnáziu, kam chodil Ernst a Alžbeta
– starší muž; ochotný, hodný, tvrdohlavý, urputný
– ku koncu knihy zatknutý gestapom za svoje ,, činy “

 

Alfons Bilding

– pochádza z chudobnej rodiny; neskôr okresný veliteľ žijúci v prepychu
– podporuje nacistický režim, je posadnutý vidinou ,, ideálneho „štátu
– neutrálny postava (neuvedomuje si dopady ideí nacistov)

 

Autor:

Erich Maria Remarque (22.6. 1898 Osnabrück, Nemecko – 25.9. 1970 Locarno, Švajčiarsko)
– nemecký spisovateľ
– roku 1916 odišiel ako dobrovoľník do 1. svetovej vojny
– v roku 1918 bol ranený
– po 1. svet. bol účtovníkom, obchodným cestujúcim, agentom sa cintorínovom náhrobky,
organistom aj automobilovým pretekárom
– v rokoch 1923 – 1934 pôsobil Remarque ako redaktor v Hannover
– r.1931 bol nominovaný na Nobelovu cenu za mier od vojnového spravodajcu profesora
Sigismondo Cybichowskeho a od N.M. Butlera
– po nástupe fašizmu v Nemecku v roku 1933 sa dostal na index zakázaných autorov a v roku
1938 bol zbavený nemeckého občianstva
– roku 1939 odišiel do New Yorku, kde získal americké občianstvo
– po vojne sa vrátil do Švajčiarska, kde aj umiera na aortenaneurisma

 

Diela:

Traja kamaráti, Na západe nič nového, Víťazný oblúk, Čas žiť, čas umierať, Čierny obelisk …

 

Kontext:

Dielo je v mnohom podobné titule ,, Na západe nič nového „, ktorý Remarque napísal o niekoľko rokov skôr. Obe diela sa odohrávajú za vojny (1.svetová vojna a 2. svetová vojna) a majú rovnakú stavbu; vojak na fronte – dovolenke v zázemí – opäť na fronte, kde nakoniec nachádza smrť. Všetky popisy diel pôsobí veľmi dôveryhodne a sú prepracované do najmenšieho detailu.
Aj ďalšie autora tvorba je temného rázu a je zameraná na vojnové / medzivojnovej obdobie – sám bol totiž účastníkom 1.svetovej vojny, v ktorej prišiel o ilúzie a po skončení vojny mal problém sa začleniť do bežného života. Vojnu neznášal, ale vo svojom živote nezažil nič ,, intenzívnejšieho „, o čom by mohol dopodrobna rozprávať ľuďom okolo seba.
Základnou myšlienkou diela je uvedomiť si váhu života. Ukazuje nám krutosť a neľudskosť vojny ako takej a aj ľudí, ktorí sa jej zúčastňujú; nie je tu miesto na zmilovanie – dopláca sa na neho (napr. Ernst a Rusi). V porovnaní s dielom ,, Na západe nič nového „tu môžeme pozorovať individualitu človeka – postava Ernsta (na rozdiel od Paula) je radšej späť doma, ako- ak na fronte, kde pre neho vládne ponurá nálada a kde nie je miesto na ozajstné vzťahy / city.
E.M. Remarque súčasne patril do skupiny spisovateľov tzv. Stratené generácie. Medzi tu sa radil aj napr. Ernest Hemingway (Zbohom zbraniam) alebo Francis Scott Fitzgerald (Veľký Gatsby), ktorí mohli byť pre Remarque inšpiráciou v písaní jeho diel.


—————————————————————————

 Stiahnuť prácu v PDF  Upozorniť na chybu

—————————————————————————

Ďalšie podobné materiály na webe:

Vložiť komentár