Biela nemoc – čitateľský denník (rozbor)

 

 Kniha: Biela nemoc

 Autor: Karel Čapek

 Zaslal(a): Tina

 

Autor

Český prozaik, dramatik, básnik, publicista, prekladateľ, tvorca stĺpika, predstaviteľ pragmatizmu (filozofický smer – absolútna pravda). * Malé Svatoňovice na Náchodsku. Filozofická fakulta v Prahe, v Berlíne aj Paríži, vychovávateľ u Lažanských, knihovník, redaktor Národných listov a Lidových novín. Rád cestoval. Priateľ TG Masaryka, hovorca Hradu – „Hovory s TGM“. Zomrel na zápal pľúc.

 

Smer

Demokratický prúd slovenskej literatúry v 20. – 30. rokoch 20. storočia (medzivojnové literatúra).

  • Pragmatizmus – filozofický smer, vzniká v USA, snaží sa nájsť absolútnu pravdu. Univerzálna pravda neexistuje, je toľko právd, z koľkých zorných uhlov sa na ňu pozeráme. Pravdivé je to, čo je užitočné. V Česku písali do Lidových novín, boli názorovo blízki TG Masarykovi.

Medzi autormi demokratického prúdu v 30. rokoch 20. storočia patrili:

– Eduard Bass (Cirkus Humberto)

– Karel Poláček (Bolo nás päť)

– Josef Čapek (Tieň papradí)

 

Literárne skupina

Klub demokratický, skupina literátov okolo ľudových novín – generácia pragmatikov (autori demokratického prúdu boli tzv. Pragmatisté).

 

Kontext autorovej tvorby

Karel Čapek sa venoval mnohých literárnym smerom, napr. Cestopisom, politickým a filozofickým dielam, prekladom, rozprávkam, drámy i próze. Medzi jeho najslávnejšie diela patrí dráma RUR,   román Krakatit, dráma Vec Makropulos,   súbory poviedok Poviedky z jednej a druhej kapsy, román Vojna s mloky, dráma Biela nemoc, dráma Matka, rozprávka Dášenka čili život šteňaťa, Hovory s TG Masarykom a ďalšie.

 

Prvé práce vznikali v spolupráci s bratom Jozefom – Žiarivé hlbiny, Krakonošova záhrada.

a) do roku 1921– Božie muky, Trápne poviedky, Lúpežník, Preklad– Francúzska poézie novej doby

b) do polovice 20. rokov 20. st.– RUR, Továreň na absolútno, Krakatit, Vec Makropulos, Zo života hmyzu

c) prelom 20. a 30. rokov– Poviedky z druhé kapsy, Poviedky z druhé kapsy, Cestopisy– Talianske listy, Anglické listy, Výlet do Španiel, Obrázky z Holandska, Cesta na sever

d)  Letá– trilógie– Hordubal, Povětroň, Obyčajný život

e) koniec 30. rokov– Vojna s mloky, Život a dielo skladateľa Foltýna, protifašistická drámy– po roku 1935, reaguje na fašizmus – Bílá nemoc, Matka

f) tvorba pre deti– Dášenka, čiže Život šteňaťa, Devätoro rozprávok (spolu s J.Čapka)

 

Literárny druh a žáner

Literárny druh – protifašistické a protivojnové dráma o 3 rokovaniach. Literárny žáner – tragédie.

 

Miesto a doba deje

Bližšie neurčené miesto. Striedanie len niekoľkých rôznych prostredí (klinika, maršali kancelária, Galénova ordinácie, izba rodiny, čakáreň pred Galénovou ordinácii, atď.). Autorova súčasnosť (pred vypuknutím 2. svetovej vojny).

 

Téma

Hlavnou témou je epidémia biele choroby, na ktorú sa nedarí nájsť liek. Nie je ale skutočnú telesnú chorobou, ale symbolicky znázorňuje „nakazenú“ myseľ. Téma vojny. J eden človek nezmôže nič proti davu ľudí.

 

Obsah

V istej, bližšie neurčenej zemi, sa rozmohla epidémia tzv. Biele choroby. Ide pravdepodobne o akúsi formu malomocenstvo, ktorá sa prejavuje bielymi škvrnami na koži. Šíri sa dotykom a zo začiatku iba medzi chudobnými a starými ľuďmi. Zem ovláda diktátor Maršal, ktorý sa pripravuje na výbojnú vojnu proti menšiemu susednému štátu. V tom mu pomáha vlastník zbrojoviek barón Krug. Mladému doktorovi Galen sa medzitým podarí nájsť liek proti bielej choroby, ale liečia len chudobných ľudí, ktorí nemajú moc ani vplyv. Tým vplyvnejším Galén liek vydať odmieta. Keď ochorie barón Krug, zavolá Galéna, aby ho vyliečil. Ten mu dáva podmienku – musí okamžite zastaviť zbrojenie, inak mu liek nebude vydaný. Krug žiada Maršala, aby uzavrel mier, ten však nemieni sa zbrojením prestať a Krug zo zúfalstva spácha samovraždu. Po jeho smrti začína útok na susednej krajine. Avšak tiež Maršal na sebe spozoruje bielu škvrnu. Maršali dcéra pozve Galéna, aby Maršala vyliečil, ten má ale stále rovnakú podmienku – Maršal musí uzavrieť mier. Až na naliehanie svojej dcéry a mladého Krug, je ochotný uzavrieť mier a splniť tak Galénovu podmienku pre poskytnutie lieku. Dá zavolať Galéna, ale ten sa pred Maršalovým palácom stretne so skandujúcimi davom, a pretože sa snažia odporovať ich prevolávaní hesla: „Nech žije Maršal, nech žije vojna!“ je on i liek davom ušliapaný. Dav v tú chvíľu netušia, že tak vlastne zabili oslavovaného vodcu. Navyše na záver vypukla vojna.

 

Hlavné postavy, vedľajšie postavy

Dr. Galén – prezývka Doktor Dětina, mladý lekár, láskavý, pomáha chudobným, naivný (myslí si, že dokáže zastaviť vojnu), statočný a neústupný (odporuje maršalovi aj pod hrozbou väzenia), ako jediný objavia liek proti bielej chorobe. Lieči ale len chudobných a ľudí bez vplyvu, aby tak prinútil mocné k nastoleniu mieru.
Maršal – veliteľ vojsk, diktátor, bezcitný, slepo vedie svoj národ do vojny -> túži po moci a vládnutia. Úplným opakom dr. Galéna. Nakoniec tiež ochorie bielu chorôb.

Baron Krug – Maršalova priateľ, dodáva mu zbrane -> majiteľ továrne na výrobu zbraní. Veľmi podobnej povahy ako maršal -> túži po úspechu, moci, sláve.
Dvorný rada Sigelius – lekár, riaditeľ nemocnice, túžba po sláve a úspechu, snaží sa nájsť liek proti Bielej choroby.

Ďalšie postavy – matka, otec, syn, dcéra, malomocní, zdravotníci.

 

Hlavná myšlienka diela

Varovanie pred nebezpečenstvo fašizmu. Konflikt ideálov demokracie a diktatúry. Konflikt hlavného hrdinu a spoločnosti. Čapek chcel varovať pred nezmyselnosťou vojny. Paradox – Galén presvedčil vodca vojny X ušliapaný tými, za ktoré bojoval.

 

Jazyk

Dielo je napísané spisovným jazykom a formou živých dialógov – posúvajú dej vpred, charakterizujú postavy. V texte sa objavuje latinský názov pre označenie Biele choroby – Morbus Tshengi. Bohatá slovná zásoba. Autor tu použil aj jazyk anglický, nemecký a francúzsky. Ďalej tu môžeme nájsť aj metafory, časté oslovenie a nárečia.

 

Kompozícia

Divadelná hra (dráma) o 3 dejstvách a 14 obrazoch. Kompozícia je chronologická. Popisné pasáže pred obrazom sú písané kurzívou v texte v zátvorkách, sú veľmi krátke a občas sa objavujú vety jednočlenné. Dej má dobre vykonštruovanú zápletku a tragický koniec.

 

Význam diela, prínos, ocenenie

Dielo je nadčasové. Upozornenie pred fašizmom. Sfilmované.

symbolika:

  • Maršali krajiny = nacistické Nemecko
  • malá krajina, proti ktorej sa bojuje = Československo
  • biela choroba = úpadok spoločnosti, manipulácia s ľuďmi

Galénova smrť = potrestanie Galéna za porušenie Hippokratovej prísahy


—————————————————————————

 Stiahnuť prácu v PDF  Upozorniť na chybu

—————————————————————————

Ďalšie podobné materiály na webe:

Vložiť komentár