Bedári – čitateľský denník (rozbor) (6)

 

 Kniha: Bedári

 Autor: Victor Hugo

 Zaslal(a): Lea

 

Bedári – Les Misérables

Diel prvý

 

Doba

Dej sa odohráva v Paríži a jej okolí v 30. rokoch 19. storočia.

 

Jazyk

V knihe je veľa romantických aj realistických prvkov. Vyskytuje sa tam veľa záhad a zámen, striedajú sa scény, v ktorých postava uvažuje, ale aj scény dramatické. Je písaná slovensky, občas sa vyskytujú nejaká cudzie mená, väčšinou francúzska alebo latinskej citácie.

 

Hlavná myšlienka

Hlavnou myšlienkou je snaha poukázať na nedostatky v zákonoch vtedajšej spoločnosti. Je tu znázornený stret hlavných politických smerov aj všetkých spoločenských vrstiev. Autor sa snaží upozorniť na ľudské utrpenie a biedu.

 

Literárny žáner

historický román

 

Obsah:

Kniha je rozdelená na tri časti.

Prvá časť pojednáva o živote Jeana Valjeana. Vypravuje jeho smutný životný príbeh. Ako sa za krádež chleba dostal takmer na 20 rokov do väzenia, čo je z dnešného hľadiska úplne neprimeraný trest a podľa môjho názoru si takto zločinca skôr vytvárali, než že by ich naprávali. Jean Valjean, ktorý bol v jadre dobrý človek, sa na galeje od základov zmenil. Galeje z neho urobili zločinca. Tu začal za všetko viniť spoločnosť. Vo svojom názoru sa utvrdil ihneď potom, ako ho všetci odmietali nehľadiac na jeho peniaze či vôľu pracovať. Spoločnosť ho odmietla ako nenapraviteľného trestanca. Jean Valjean mal však šťastie. Z temnôt jeho duša ho vyslobodil biskup Miryel, ľuďmi nazývaný monsignore ľudomil. Ukázal mu dobrotu, milosrdenstvo a vieru v boha, čo boli pojmy, ktoré Jean Valjean doteraz nepoznal. Vďaka biskupovi sa z neho stal úplne iný človek. Rozhodol sa začať znova. Odsťahoval sa do mesta Montreuil-sur-Mer. Mestečko pod jeho vplyvom rozkvitalo. Miestny ľud si ho veľmi vážil nielen za jeho prínosy pre mesto, ale aj pre jeho dobrosrdečnosť. Hovoril si pán Madeleine. Vďaka všeobecnej obľube bol pán Madeleine menovaný starostom. Bohužiaľ mu nebol Pran pokojný. Jeho cesty sa krížia s policajtom Javert, ktorý v ňom spoznáva bývalého galejníka. Než však dôjde k osudnému odhaleniu, je život pána starostu zviazaný s ďalšou osobou. Je jej Cosetta, dcéra jednej z robotníc v jeho továrni menom Fantina. Tej na smrteľnej posteli prisľúbi, že sa o Cosetta postará. V tejto dobe mu už Javert šliape na päty a pán Madeleine sa rozhodne dobrovoľne prihlásiť na polici. Po svojom vlastnom udania podniká zúfalý pokus dostať sa ku Cosette, vzápätí je však chytený a odsúdený na doživotie.

Tu nám začína kniha druhá. Jean Valjean na galeje však dlho nezostáva. Uteká, aby mohol splniť svoj sľub, a vydáva sa za Cosettou do Montfermeil. Tu zachráni úbohú osemročnú Cosetta od Thénardierových, ktorí ju využívajú ako slúžku. Vďaka Cosette je duša Jeana Valjeana zachránená druhýkrát a spoznáva ďalšiu dôležitú vec: lásku. Smutné je, že srdce malé Cosetta je na tom rovnako, ako srdce starého Jean Valjeana – niky nepoznalo lásku. Vydáva sa s Cosettou do Paríža, kde po nejakú dobu spokojne žijú. Ovšem osud týmto dvom opäť nie je naklonený a Javert je Jeanovi Valjean opäť na stope. Naša dvojica sa pred Javert ukryje do kláštora. Šťastnú zhodou okolností tu Jean Valjean naráža na starého priateľa, ktorý mu pomôže a pre neho i Cosetta tu zariadi úkryt. V kláštore zažíva Jean Valjean ďalšie duševné otras potom, čo zbadá nesmiernu obetavosť a dobrotu mníšok. Týmto končí kniha druhá.

Tretia kniha pojednáva o mladíkovi menom Marius. Marius žije u svojho dedka rojalistami. Pretože Marius neustále zdržiava s ním, prijíma aj jeho politické presvedčenie. Jedného dňa sa dozvedá, že jeho otec umiera a jeho posledným želaním je uvidieť syna. Marius však prichádza neskoro a otec je už mŕtvy. Potom vynakladá značné úsilie, aby sa o živote svojho otca dozvedel čo najviac. Postupne prijíma aj otcovo politické presvedčenie, ktoré je silne v rozpore s presvedčením deduškovým. Vďaka tomu nakoniec medzi ním a dedkom vznikne rozpory a Marius skončí na ulici. Nakoniec sa naučí spokojne žiť s biedou a dokonca sa mu ten život i pozdáva. Marius chodia pravidelne na prechádzky do parku, kde každý deň sedáva aj Cosetta so svojím otcom. Mariovi sa Cosetta veľmi zapáči, je však príliš plachý na to, aby ju osloviť, a tak iba posedáva blízkosti a neskôr ich aj sleduje domov. Jean Valjean si toho však všimne, z opatrnosti sa odsťahujú a zmizne bez stopy. Týmto končí kniha tretí a tiež prvý dieL.

Toto je hlavná dejová línia príbehu. Autor však venuje veľa pozornosti tiež politickej situácii jeho doby, nechýba podrobný opis miest a miest, myšlienok, ale aj každú postáv, každú sa snaží načrtnúť zo všetkých uhlov, aby mal čitateľ naozaj dobrý prehľad a mohol si utvoriť vlastný názor.

 

Porovnanie filmu (muzikál Bedári 2012) a knihy:

Kniha, asi ako každá iná, je oproti filmu obsiahlejší. Film nikdy nemôže obsahovať toľko podrobností, koľko ich môže poskytnúť kniha. Vďaka tomu bývajú filmy nepresné, v niektorých prípadoch sa môže dokonca zdať, že pojednávajú úplne o niečom inom a s danou knihou majú pramálo spoločného. Avšak film, o ktorom my hovoríme, nie je tento prípad. Všetky dôležité informácie sú tu uvedené a ani postupnosť deja nie je príliš narušená. Ďalšou výhodou filmu je jeho jednoduchosť – nemusíme nad ním toľko premýšľať. K pozitívam tohto filmu tiež prisúdiť formu jeho spracovania, tj. Muzikál. Nevýhodou je rozhodne fakt, že film nie je schopný preniknúť do hĺbky. Chýba mu schopnosť vyjadriť myšlienky. Tiež som vo filme postrácala všestranný opis postáv. V knihe nám autor opísal postavu zo všetkých uhlov a potom už záleží na čitateľovi, aký názor si na postavu vytvorí. Toto však nie je vo filme možné a vďaka tomu na mňa veľa postáv pôsobila úplne inak. Čo by tiež mohol niekto pri filme postrádať, je popis politického diania v vtedajšej Francúzsku, spoločenských vrstiev a ďalšie jemné drobnosti, vďaka ktorým sa nám pri čítaní vytvára „ostrejší obraz“.

Asi nedokážem povedať, či sa mi viac páčil film, či kniha. Záleží na každom zvlášť, čomu dáva prednosť. Film je pútavejšie než kniha a nie je toľko náročný. Ak nie ste náročný čitateľ a dávate prednosť akciu pred dlhými premýšľavým pasážami, je pre vás lepšie film. Tomu, kto dáva prednosť širší kontext a nebojí sa obetovať viac času, sa oplatí si prečítať knihu.


—————————————————————————

 Stiahnuť prácu v PDF  Upozorniť na chybu

—————————————————————————

Ďalšie podobné materiály na webe:

Vložiť komentár