Alchymista – čitateľský denník (rozbor) (2)

 

 Kniha: Alchymista

 Autor: Paulo Coelho

 Zaslal(a): Einka

 

Forma

Literárny druh:

Epika – o skutočnosti vypravuje (to je rovnaké aj pre dráma, nie pre lyriku). Má dej, príbeh, určenie, časové a príčinnej súvislosti. Príbeh rozvíjaný rozprávačom a postavami.

 

Literárny žáner:

Psychologický román je typ románovej tvorby, v ktorej je hlavnou témou vnútorný (psychologický) stav ústredných postáv. Tie sú zvyčajne veľmi zložité, ale čitateľ sa z príbehu postupne dozvedá príčiny ich myšlienok aj správanie a na konci je zvyčajne odhalenie alebo oslobodenie od nejakej duševnej trýzne.

 

Próza

– V popredí je syntaktické členenie príhovory, logická stavba viet, obvyklá intonácia, gramatické pravidlá

– Pripomína prirodzenú formu bežnej reči

– Základná stavebná jednotka je veta zapisované do riadkov

– Typické pre rozprávanie alebo v dráme, pre rozprávača a postavy, text je členený do odstavcov, kapitol

– Prózy nemožno stotožňovať s Epik (epika môže byť prozaická i Veršovaná)

 

Slovná zásoba:

  • Jepoužitá spisovná slovná zásoba
  • V knihe sa neobjavuje moc umeleckých prostriedkov
  • Paulo Coelho tu používa prirovnanie ( „Fátima je dôležitejšia ako poklad“)
  • Nachádza sa tu tiež personifikácia ( „reč púšte, Duše sveta cíti“)

 

Obsah

Rozprávač: Santiago

Dej a kompozície:

– Er-forma

– Kompozícia je chronologická – autor dodržiava časovú postupnosť

– Priama reč, nepriama reč

 

Hlavné postavy:

– Santiago – pastier, vie čítať, verný, citlivý, odvážny, príbeh opisuje jeho duševný premenu

– Cigánka – oportunistický, pravdovravná

– Král – všetko vie, múdry, vidí, pozná a cíti veci, ktoré ostatní len tak nechápu

– Angličan – nadšený a zapálený do svojej práce, chce sa stať

– pravým alchymistom

– Sklenář – rojko a idealista, má sen, ale nechce si ho splniť, málo odvážny

– Alchymista – múdry sprievodca, nie je prehnane milý

– Fátima – slušná, zdvorilá, verná arabská dievča

 

Doba a miesto deja:

Doba, v ktorej sa príbeh odohráva nie je jasne vymedzená. Dá sa len usudzovať, že to muselo byť najskôr po roku 1887. Španielsko, Afrika

 

Spoločensko-historické pozadie

Magický realizmus

  • prúd moderný prózy, ktorý je založený na magickom a mytologickom výklade skutočnosti, ovplyvnený tradíciami príslušnej kultúrnej oblasti
  • od polovice 50. Let sa používa vo vzťahu k hispanoamerické literatúre (= španielsky písaná literatúra vznikajúce na území Ameriky)
  • často sa hovorí o „zázračnom reálnu“
  • u niektorých autorov stojí mýtus a literatúra proti sebe, u iných sa prelínajú
  • v tajomnom svete diel magického realizmu sa prelína mýtickej vesmírny s každodennosťou tragédie s komičnem, výmysel s realitou, život so smrťou

 

Ďalší autori tejto doby – Michail Bulgakov – Majster a Margaréta, Günter Grass – Plechový bubienok, Jiří Kratochvíl – Uprostred noci spev, GG Márquez – kronika vopred ohlásenej smrti

 

Paulo Coelho

– populárny brazílsky spisovateľ, novinár, písal texty piesní

– v mladosti mal problémy s drogami

– Paulo Coelho viedol život plný extrémov. Jeho mladosť je poznamenané rebelstvom. Patril medzi hippie

– Jeho túžbou bolo písať, ale to mu rodičia neschvaľovali a preto ho posielali do psychiatrickej liečebne

– menovaný zvláštnym poradcom programu UNESCO pre duchovné zbližovanie a dialóg medzi kultúrami

– Vo svojich knihách, ktorých hrdinami sú prevažne ľudia hľadajúci zmenu v životnom stereotype, nabáda k duchovnému rozvoju a zodpovednému prístupu k životu

– Píše tiež fejtóny uverejňované v mnohých svetových novinách

– Francúzsky minister kultúry vymenoval Coelha rytierom Rádu umenia a literatúry

– Diela: Pútnik – Mágův denník (román), Alchymista (román), Piata hora (román), Čarodejnica z Portobella (román), Víťaz je sám (román)

 

Alchymista

MYŠLIENKA DIELA:

Každý človek má svoj Osobný príbeh. Srdce každému napovie, čo je jeho Osudom a za čím má človek ísť. Santiago mal v Osobnom príbehu, že má nájsť poklad. Síce ho mal doma, ale Osud ho zaviedol až do Egypta, pretože sa musel naučiť a spoznať niektoré veci – musel sa naučiť hovoriť so svojím srdcom, pochopiť zákony života, vidieť pyramídy, stretnúť Fatimy a alchymistu. Santiago mal možnosť vzdať sa svojho sna, ale neurobil to. Keby to urobil, nesplnil by si svoj Osobný príbeh.

Niekedy sa dejú veci, ktoré sa nám zdajú zlé a zbytočné. Nechápeme, prečo sa dejú. Niekedy je lepšie nepýtať sa, prečo sa stali. Neskôr to pochopíme. Niektoré „zlé“ veci nám zachraňujú život.

Človek, ktorý príliš sníva, vykresľuje si svoj sen rôznymi farbami, fantazíruje a predstavuje si seba aj druhých pri splnení svojho sna, si ho nechce uskutočniť. Keby si ho vyplnil, nemal by prečo žiť. Taký človek si nesplní svoj Osobný príbeh.

V živote stretávame ľudí, ktorí hrajú nejakú rolu. Aj keď nechápeme, prečo sa dostali do nášho života, sú dôležití. Nemusíme chápať prečo.

Kto chce žiť Osobný príbeh druhého a kto závidí, neprežije si ten svoj.

 

Obsah

Alchymista je príbeh chudobného španielskeho chlapca Santiaga – pastiera, ktorý sa svojím stádom oviec putuje španielskou Andalousií a dvakrát po sebe sa mu zdá ten istý sen o rozprávkovom poklade, skrytom kdesi u egyptských pyramíd. Na základe zvláštneho stretnutí so sálemským kráľom sa rozhodne svoje stádo predať a vydať sa do Afriky k pyramídam presne podľa svojho sna. … – trčia tu medzi ovcami a pokladom, – napadlo ho. Musí sa rozhodnúť medzi tým, na čo si zvykol, a tým, čo by rád mal … Pastier začal vetra závidieť jeho slobodu a uvedomil si, že aj on ju môže mať. Nič mu nebráni, len on sám. Ovce, Kupcova dcéra i andalúzskej pláne sú len stupňa v jeho Osobným príbehu.

Lenže tesne po svojom príchode do cudzej a neznámej krajiny je okradnutý o všetky peniaze. Nezostáva mu teda nič iné ako zohnať si nejakú prácu. Skúša to u predavača skla. Deň čo deň u neho leští poháre, až ho napadne, že by v nich mohli okoloidúcim podávať osviežujúci čaj. Nielen že by tým ľudí prilákali, ale navyše by si ľudia iste všimli, ako krásne čaj v skle vyzerá a sklenári by to pomohlo zvýšiť obrat. Predavač poslúchne Santiagovu rady a onedlho sa jeho obchodík stane vyhláseným. Santiago navyše rýchlejšie získava peniaze potrebné k návratu do Španielska a ku kúpe stáda oviec. Nakoniec však mení svoje rozhodnutie a ide ďalej za svojim snom. Kupuje si ťavu a pridáva sa ku karaváne mieriace k pyramídam. Cestou sa zoznamuje so životom púšte a so znameniami, ktoré duny piesku človeku poskytujú, ak sa on dobre pozerá. Tiež spoznáva Angličana, ktorý putuje do púštnej oázy lebo sa dozvedel o veľmi starom alchymistov, ktorý tam žije a ktorý by mu mohol prezradiť tajomstvo o premene železa vo zlato – cieľovej méte všetkých alchymistov. Pri ceste však vypukne vojna medzi púštnymi kmeňmi a karavána sa musí po dobu jej trvania uchýliť do bezpečia oázy, ktorá má štatút neutrálneho územia. Santiago tu stretáva arabskou dievčinu Fatimy, do ktorej sa zamiluje a ona jeho lásku opätuje.

Čas plynie, boje neustávajú a Santiago, okrem štvrťhodiny denne, ktorú trávi s Fatima, nemá čo na práci. Začne sa viac venovať dianie v púšti, študuje jej chod a život. Pritom si raz všimne zvláštneho letu dvoch krahulca. Náhle sa mu v jedinej chvilince objaví pred očami obraz napadnuté oázy. Uvedomuje si, že toto znamenie nemusí byť pravdou, ale napriek tomu oznámi svoju vidinu kmeňovým vodcom oázy. Oni ako muži púšte sú zvyknutí sledovať jej znamenie, len im nie je jasné, prečo by ich mal vidieť tiež neznámy cudzinec. Navyše v oázach sa kmene navzájom nenapadajú. Nakoniec sa rozhodnú údajnému nebezpečenstvu čeliť, avšak v prípade, že ich zbrane neprehovorí, príde o život sám Santiago … .Kráčel ticho. Ničoho neľutoval. Ak zomrie zajtra, bude to preto, že Boh nechce budúcnosť zmeniť. Zomrie však až potom, čo sa preplavil cez prieliv, čo pracoval v sklenárstve, spoznal mlčanie púšte a oči Fatimy. Od tej doby, čo odišiel z domu, prežíva naplno každučký deň. Ak zomrie zajtra, nič už sa nezmení na tom, že jeho oči videli oveľa viac ako oči iných pastierov, a Santiago na to bol pyšný …

Oáza je ale naozaj napadnutá a vďaka pripravenosti bojovníkov zachránená. Tesne po bitke sa chlapci zjavuje impozantný arab … Na koni sedel čierneho oblečený jazdec sa sokolom na ramene. Na hlave mal turban a celú tvár mu halil šátek. Vypadal ako posol z púšte, ale sila jeho osobnosti prekonala všetko, čo kedy Santiago zažil … a on sa tak zoznamuje so samotným Alchymistom. Ten mu ponúka svoj doprovod až k pyramídam napriek zuřícím bojom. Cestou ho učí, ako načúvať svojmu srdcu či ako správne čítať znamenia, ktorá človeku vesmír ukazuje, aby došiel až k naplneniu svojich snov … keď niečo chceš, celý Vesmír sa spojí, aby si svoje želanie uskutočnil …

Ich púť je však prerušená bojujúcim kmeňom, ktorý ich zaujíma ako vyzvedačov. Alchymista sa im snaží situáciu vysvetliť a pritom im oznámi, že Santiago sa vie premeniť vo vietor. Bojovníci sú prekvapení a zároveň ochotní je prepustiť, ak im premenu predvedú. Santiago je zdesený – on sa predsa vo vietor premeniť nevie. Celý deň medituje v púštnej samote. Večer pred zhromaždeným kmeňom prosí o pomoc púšť, vietor aj slnko. Dvíha sa obrovská búrka, ktorá celé okolie zahalí. V momente, kedy sa vietor utíši, Santiago stojí na druhom konci tábora. Obaja teda môžu pokračovať ďalej. Tesne pred pyramídami Alchymista chlapca opúšťa a ten ide sám až na miesto skrytého pokladu. Márne však celú noc kope. Práve keď sa chcel dať znovu do kopania prepadnú ho tri Arabi a chcú po ňom zlato. Na pokraji svojich síl im Santiago povie o svojom sne a oni ho nechajú, pretože jednému z nich sa práve na tomto mieste zdal dvakrát rovnaký sen o poklade, zakopanom v Španielsku … Santiago namáhavo vstal a ešte raz pozrel k pyramídam. Pyramídy sa na neho usmiali a on so srdcom plným šťastia im ten úsmev oplatil. Našiel poklad, pretože Santiago pochopí, že poklad nájde teda doma, vyzdvihne si u mnícha kus zlata na cestu, doma nájde v kostolíku poklad, desiatok odovzdá cigánke a vráti sa do oázy pre svoju FATIMA.

Román Alchymista ako „cesta za snom“ má vlastne formu všeobecne platného, symbolického príbehu, presvedčujúceho o zmysle každého jedinečného života v celom vesmíre. Ide o symbolické naznačenie cesty k sebe, do vlastného vnútra, kde je ten pravý „zakopaný poklad“. Zároveň Alchymista pôsobí ako optimistické posolstvo, kedy svoju duchovnú silou nájdenú v každodenných skutkoch môžeme prekonávať strach, pohodlnosť, sebectvo a obmedzenosť.


—————————————————————————

 Stiahnuť prácu v PDF  Upozorniť na chybu

—————————————————————————

Ďalšie podobné materiály na webe:

Vložiť komentár