Albert Camus – životopis

 

 Téma: Albert Camus

 Zaslal(a): Caterine

 

 

ALBERT CAMUS (1913 – 1960)

Albert Camus bol francúzsky spisovateľ a publicista, býva uvádzaný ako predstaviteľ existencionalizmu, aj keď to odmietal. Významne ovplyvnil filozofické myslenie, ale tiež si neželal byť označovaný za filozofa.

 

ŽIVOT

Camus sa narodil v   Mondovi (v Alžíri, ktoré vtedy bolo francúzskou kolóniou), zomrel mu otec a po jeho smrti vyrastal v   chudobnej štvrti. Niesol francúzskej i španielskej korene, pretože jeho rodičia mali francúzsko – španielskej manželstva. V   Alžíru vyštudoval filozofiu
a klasickej literatúry. Vyskúšal si rôzne povolania, založil divadelné skupinu, venoval sa literatúre a publicistike. Stal sa tiež novinárom.

Zmýšľal ľavicovo, zastával sa práv Arabov a kritizoval francúzsky kolonializmus. V   roku 1934 sa stal členom komunistickej strany, ktorú po roku pre nezhodu v   názoroch opustil. Jeho novinárska činnosť viedla až k   jeho vyhostenie z   Alžíru, odišiel do Paríža, a tam sa zapojil do protifašistického hnutia.

Počas druhej svetovej vojny publikoval v   nelegálnym časopise Combat. Začal byť aktívny, čo sa otázok francúzskej koloniálnej politiky v   Alžírsku týka, a stal sa jej veľkým kritikom. Oženil sa s Francine Faure.

Zomrel pri autonehode. Spisovateľ Catelli vytvoril teóriu, že bol v skutočnosti zabitý sovietskou tajnou službou KGB, a to na príkaz ministra zahraničia Šepilova. Toto tvrdenie vydával na základe jedného úryvku v   denníka spisovateľa Zábrany.

 

DIELO

Sústredil sa na otázku a problematiku odcudzenosti a vzbury, často sa vyskytuje strach zo samoty. Diela predstavujú reakciu na stratu tradičných hodnôt a presvedčenia
o nezmyselnosti a absurdnosti života. Tvoril beletriu, drámy, eseje, filozofické spisy, denníky
a memoáre.

 

CUDZINEC – prvá jeho úspešný román, filozofia absurdity ľudskej existencie, hlavný hrdina Mersault si rekapituluje svoj život pred popravou, dochádza k   záveru, že je cudzincom v   kolektívu ľudí aj vo svojom vlastnom živote

MOR – románová kronika, využíva tu svoje skúsenosti z   odboja, zdôrazňuje princíp ľudskej solidarity a aktívny boj proti zlu

PÁD – filozoficky ladený román, pôvodne bol plánovaný ako jedna z   poviedok zbierky Exil
a kráľovstvo, vzhľadom k   veľkému rozsahu ho nakoniec publikoval samostatne

EXIL A KRÁĽOVSTVO – zbierka poviedok

ŠŤASTNÁ SMRŤ – publikované posmrtne

CALIGULA – dráma, hra o rímskom cisárovi pojatá netradične, Caligulu poníma ako človeka, ktorý revoltujú proti absurdite pomocou zločinov, neberie ho ako blázna, proti Caligulovi vznikne vzbura, on sa jej ale smeje, hra je zameraná proti diktátorským režimom

MÝTUS O SIZYFOVI – motívom je antický mýtus o Sizyfovi, pojal ho z   pohľadu Sisyfa, poukazuje na to, že môže byť šťastný, pretože má rovnaký osud ako všetci ostatní ľudia, na rozdiel od nich si ale svojou márnu snahu uvedomuje, takže je vlastne pánom svojho osudu, netrpia nádejou, takže je slobodnejší ako ostatné, z   východísk beznádeje a zbytočnosti dospieva k   záveru, že človeku je vďaka prežitie zlých zážitkov dovolené ďalej pokračovať v   dobrom živote

 

DENNÍKY A memoáre

  • vydané posmrtne

Zápisník I. (máj 1935 – február 1942)

Zápisník II. (január 1942 – marec 1951)

Zápisník III. (marec 1951 – december 1959)

 

ZAUJÍMAVOSTI

  • nositeľ Nobelovej ceny za literatúru (1957)


—————————————————————————

 Stiahnuť prácu v PDF  Upozorniť na chybu

—————————————————————————

Ďalšie podobné materiály na webe:

Vložiť komentár