Pes baskervillský – denník (rozbor)

 

 Kniha: Pes baskervillský

 Autor: Sir Arthur Conan Doyle

 Zaslal(a): Tatiana

 

 

Autor

 • – britský spisovateľ, lekár, vojnový spravodajca a politík, uznávaný medzinárodný spisovateľ
 • – narodený 22.5.1859 v Edinburgu, zomrel 7.7.1930
 • – študoval lekárstvo v Endinburgu
 • – stal sa lekárom na lodi, ktorá plávala okolo západného afrického pobrežia
 • – po návrate sa mu nepodarilo rozbehnúť lekársku prax, začal sa zaujímať o literatúru
 • – ovplyvnený tvorbou Allana Poea, sústredený na detektívne tvorbu
 • – vytvoril postavu geniálny Sherlocka Holmesa (udivujúceho brilantné dedukcií aj hrou na husle, a jeho priateľa, spolupracovníka a obdivovateľov dr. Watsona. Inšpiráciou pre postavu Sherlocka Holmesa bol dr. Joseph Bell, jeden z profesorov, ktorého Doyle stretol pri svojich štúdiách medicíny.)
 • -1900 sa zúčastnil Búrskej vojny, bol tým povýšený do šľachtického stavu
 • – 2x neúspešne kandidoval do parlamentu
 • – zaujímal sa o zahraničnú politiku (chcel zlepšiť situáciu v Kongu, varoval pred hrôzami 1. svetovej vojny, bol zástancom stavby tunela pod Lamanšským kanálom)
 • – založil spolok Pilgrima, ktorý podporoval britsko-americké vzťahy
 • – ako prvý verejne vystúpil pre zmenu korunovačné prísahy v snahe odčiniť krivdu voči anglickým katolíkom
 • – prvý varoval pred hrôzami leteckej a ponorkovej vojny
 • – z jeho popudu boli do anglickej armády zavedené oceľové prilby a námorníctvo bolo vybavené modernými záchrannými pásmi
 • – športovec, hral kriket a golf, bol priekopníkom zjazdového lyžovania aj jedným z prvých automobilistov
 • – bol dvakrát ženatý (Luisa Hawkinson, ktorá v roku 1906 zomrela na tuberkulózu ao rok neskôr si vzal Jean Leckie)
 • – celý život presadzoval zdravý rozum, spravodlivosť a ľudskú znášanlivosť
 • – v literatúre bol so svojimi vedecko-fantastickými príbehmi priekopníkom detektívneho žánru, svojimi prácami prispel aj k popularizácii špiritizmu (viera v posmrtný život)
 • – vo svojich detektívkach vykresľuje atmosféru ustupujúce tradície viktoriánskeho Anglicka, obavy z možného budúceho chaosu, a zároveň dobový obdiv k vedeckým objavom premietajúce sa do dedukcie detektíva

 

Diela:

 • detektívne žáner(Sherlock Holmes – 56 poviedok, 4 romány (Údolie strachu, Znamenie štyroch, Návrat Scherlocka Holmesa, Posledná poklona Sherlocka Holmesa a i.)
 • sci-fi(Stratený svet, Jedovatý pás)
 • historické romány a poviedky(Biela spoločnosť)
 • romány a poviedky(Kapitán polárne hviezdy)
 • divadelné hry(Sherlock Holmes)
 • špiritizmus(Nové zjavenie)

 

Literárno-historický kontext:

 literatúra konca 19. a začiatku 20. storočia

 individualizmus, výnimočnosť, bohémstva (provokácie), oslava zla a satana, tvorivé sloboda, výlučnosť elity nadradené ostatným, odpor k pomerom doby, protest proti mestacke morálke

– nové umelecké smery (impresionizmus / maliarstva, literatúra – oznámenie subjektívneho dojmu, potlačenie rozumovej časti, v popredia lyrika, symbolizmus – nepriame vyjadrenie citov, symboly, abstrakcie (Sova) dekadencia – individualizmus, odpor k meštianstva, provokácie erotikou, Satanom atď. (Hlaváček), civilizmus – obdiv k technickým vymoženostiam modernej doby, k civilizáciu (Whitman)

 

Autori doby:

– Oscar Wilde (Obraz Doriana Graya)

– Rainer Maria Rilke (Kniha hodiniek)

– Walt Whitman (Steblá trávy)

 

Dielo

Druh, žáner: veľká epika, detektívne román

Doba a miesto vzniku diela: 1902, Anglicko

Miesto a doba deje: okolo roku 1890, Anglicko / Londýn / zámok v Dvonshiru (pochmúrna vresovišťná krajina, blata)

 

Jazykové prostriedky:

– ich forma (rozpráva Dr. Watson)

– spisovný jazyk

– popisné pasáže pre hutnú a napínavú atmosféru

 

Kompozícia: chronologická

 

Inšpirácia a význam:

– Sherlock Holmes sa stal inšpiráciou pre Hercule Poirota Agathy Christie alebo pre ďalšie detektívov, ktorí riešia prípady pomocou svojej dedukcie (Colombo, Monk, Dr. House ..)

– poviedky s Sherlockom Holmesom písali neskôr aj ďalšie spisovatelia

– Sherlock Holmes bol mnohokrát sfilmovaný a uvedený v divadelných hrách a boli mu venované aj časopisy

– sci-fi Stratený svet sfilmované, inšpirácie pre Jurský park

 

Postavy:

 • Sherlock Holmes– je súkromný detektív, ktorý veľmi dlho a tvrdo pracuje. Má vodcovské povahu, miluje záhady, páči sa mu, keď má nad Watsonom navrch, keď ho môže poučovať a má veľkú radosť, keď Watson nemá pravdu. Každého sa snaží predbiehať v otázke aj v odpovede, niekedy je trochu urážlivý (napr. dr. Mortimer ho nazval 2. najlepším odborníkom v Európe a Sherlock bol potom mierne nepríjemný), je ctižiadostivý, snaží sa vyriešiť každú záhadu, hrá na husle a zaujíma sa o umenie, je starostlivý (bojí sa o Watsona, o jeho život, keď sa rozhodol poslať Watsona na devonskom grófstva „samotného“ ), je však tiež prísny, chladný, ironický a uzavretý, málokedy sa smeje.
 • John H. Watson( Dr.Watson) – doktor, starostlivý a verný priateľ Holmesov, z dôvodu detektívne prax je k cudzím ľuďom nedôverčivý a diskrétne, jeho kladnú vlastnosťou je zdravý ľudský rozum, je dobrosrdečný a hodný (napr. utešoval dr. Mortiméra kvôli jeho stratenému psovi – kokeršpanielovi), je tiež starostlivý (strachuje sa o sira Henryho, aby sa mu niečo nestalo)
 • doktor Jakub Mortimer– vidiecky lekár, bývalý chirurg, priateľ Charlesa Baskerville
 • Hugo Baskerville– bezbožný, násilnícky, mal nekalé a nemravné úmysly, uniesol mladú pannu
 • Charles Baskerville– syn Huga Baskerville, bol vdovec a jeho povaha bola skôr podivínska, cez svoje bohatstvo žil veľmi skromne a na zámku mal len 2 slúžky, manželov Barrymore. Charles bol chorý na srdce, tomu pritakal aj jeho lekár a priateľ dr. Mortimer.
 • Henry Baskerville– synovec Charlesa Baskerville, pred príchodom do Anglicka, bol farmár v Kanade, znamenitý po všetkých stránkach, nevysoký, čulý tridsiatnik, má statnú postavu, tmavé oči a husté čierne vlasy, hrdý, vzdelaný, odvážny a silný, niekedy úzkostlivý a skleslý (vyľakal sa tajomného zvuku – psieho vytie), je však dobrý a láskavý (ako sa zachoval k manželom Berrymorovým)
 • manželia Barrymore– služobníci rodu Baskerville
 • pán Frankland– sused Baskerville, otec Laury Lyousové
 • John Stapleton(vlastným menom Rodger Baskerville) – prírodopisec a preparátor, drobná a útla postava, plavovlasý, chudé tváre, okolo 40 rokov, má „sestru“ Beryl Stapletonovou – v skutočnosti jeho manželka, veľmi šikovný a prefíkaný (v Londýne oklamal a vysmieval sa i samotnému Holemsovi), dotieravý (vyzvedal od Watsona informácie), výrečný a sebavedome, opatrný a prefíkaný človek, trúfalý, nebezpečný a drzý, žiarlivý na svoju manželku Beryl
 • Beryl Stapletonová– sestra (v skutočnosti manželka) Stapletona, preto toľko vyvádzal, keď sa jej Henry dvoril. Vydala sa za svojho muža v Južnej Amerike, bola poslušná a oddaná. Lenže keď prekukla manželove zámery a navyše keď jej povedal, že má milenku, razom sa z nej stala manželka so značným odporom. Bola tiež veľmi odvážna (keď svojím listom varovala Henryho, a keď sa vzoprela manželovi zo spolupáchateľstva na Charlesovej vražde), mala hrozný život so svojím mužom – tyranom
 • Laura Lyousová– dcéra Frankland z Cooma Tracey, mala intímny vzťah s Stapleton, myslela si, že sa stane pani Stapletonovou, ale to nevedela, že je ženatý.
 • JakubReskond – najbližší dedič zo zákona, bol starý a láskavý človek, ten nepatril medzi podozrivé.

 

Obsah:

Devonskom grófstva v Anglicku je sídlom významného rodu Baskerville. Púta sa k nemu strašidelná povesť, že každý člen tohto rodu zomrie hroznou smrťou. . Legenda o psovi baskervillský, ktorá sa dedí z pokolenia na pokolenie, hovorí o prekliatie Huga baskervillského za jeho nekalé a nemravné úmysly. Keď uniesol jednu mladú pannu na blato, panna zo zajatia utiekla, poslal za ňou psy, na svojom koni za ňou išiel tiež. Ale po niekoľkých míľach za ním bežal obrovský pekelný pes. Na hlinu ho našli mŕtveho a v diaľke začuli zavytie psa, ktorého predtým videli u mŕtvoly. Ľudia od tej doby hovorili, že rod Baskerville je prekliaty, že ich prenasleduje pes baskervillský.

Sir Charles Baskerville má slabé srdce, ale každý večer sa ide prejsť do záhrady. Jedného dňa je nájdený mŕtvy a okolo jeho tela sa vyskytujú obrovské psie stopy. Dr. Mortimer, ktorý mŕtvolu ohledával, sa obráti na Sherlocka Holmesa s prosbou, aby prípad vyriešil. Na hrad má prísť posledný dedič rodu – Henry Baskerville a samozrejme je tiež ohrozený. Po celú dobu je u neho dr. Watson, ktorý ho stráži a podáva SHERLOCK pravidelne správy, ako sa veci vyvíja a čo sa stalo.

Barrymore vedel, prečo bol sir Charles v noci svojej smrti v aleji. Vraj čakal na nejakú ženu. Barrymore so svojou manželkou našli za pecou obhorený kúsok listu, v ktorom sa písalo, aby čakal v desať v noci u bránky. O deň neskôr sa Watson vydal na blata a stretol sa tam s dr. Mortimerom, ten mu povedal o Frankladově dcére z Cooma Tracey – Laure Lyousové. Henry a Watson odišli do Cooma Tracey. Zistili sa s Laurou L. Zdráhala sa povedať, že sirovi Charlesovi písala list, ale potom sa priznala, však povedala, že na dohovorenú schôdzku neprišla v súkromnom záujme. Vraj dostala finančnú pomoc k rozvodu od niekoho iného.

Keď sa raz večer vracia Watson z mesta, zahliadne na hlinu muža. Vydá sa za ním a zistí, že to je Sherlock Holmes. Ten mu rozpráva, ako sa tam celý čas ukrýval, aby mohol lepšie vyhodnotiť situáciu. Prišiel k zaujímavému záveru, ale nemá pre to zatiaľ žiadne dôkazy. Holmes zistí, že vrah je sused pána Henryho Baskerville – pán Stapleton. Lenže Stapleton chce zabiť Henryho, aby získal jeho majetok, vymyslí plán, ako ho zavraždiť.

Jedného večera ide sir Henry na večeru k svojim susedom (súrodencom) Stapletonovým. V skutočnosti to však sú manželia a žijú tu pod iným menom. Sherlock Holmes vďaka obrazom predkov z rodu, ktoré visí v hrade, zistí podobnosť medzi pánom Stampletonem a jedným z portrétov. Z portrétu Huga Baskerville, ktorý privolal kliatbu psa baskervillského, videl Stapletona, to by vysvetľovalo jeho afektovanosť o dedičstve, a hlavne proti Henrymu. Hneď je mu jasný motív.

Pán Stampleton omylom však zabije utečencov, nebol to Henry, ale Holmesov sused, trestanec nothingillský vrah, Selden. Watson si spomenul, že Henry dal svoje oblečenie Barrymore a ten ho dal Selden na útek, ale tieto šaty ho stáli život. Najskôr bol vypustený pes von na blata naučený na nejakú Henryho časť odevu – najskôr na topánku, ktorá mu bola ukradnutá v hotelu. Sherlock Holmes sa Stapletona pokúsi chytiť pri čine, a tak pošle Henryho k Stapleton na návštevu a požiada ho, aby sa vracal cestou domov po v blate. Práve ten večer, kedy má ísť sir Henry cez blata sám, čakajú Sherlock Holmes a Watson za kamene, aby mohli útočiaceho psa zastreliť. To sa im podarí a hneď sa vydajú zatknúť Stapletona. Jeho sestra – manželka im ukáže tajnú cestu cez močiare, ktorej sa nepochybne vydal. Objaví len topánku, čo je dôkaz, že Stapleton utopil v močiaroch. Sir Henry Baskerville sa vydá s dr. Mortimerom na ozdravovací výlet, aby sa spamätal zo šoku.

Holmes s Watsonom boli späť v Baker Street, Holmes zistil, že Stapleton je synom Rodger Baskerville. Svoju manželku vydával za svoju sestru a prisťahoval sa čo najbližšie k možnému dedičstva – Charlesovi a jeho majetku. Chcel do toho zatiahnuť svoju ženu, ale tá ho odmietla, tak nastražil Lauru Lyousouvou. Charles sa jej chcel ujať kvôli finančnej otázke u rozvodu. Onoho večera došiel pre psa, bol v časovej tiesni – Charles chcel odísť, psa namazali fosforeskujúce pastou. Poštvaný pánom preskočil bránku – Charlesa stihla srdcové choroba, a keď k nemu pes pribehol a zacítil, že je už človek mŕtvy, odvrátil sa. Tým bola záhada o vražde sira Charlesa Baskerville vyriešená.


—————————————————————————

 Stiahnuť prácu v PDF  Upozorniť na chybu

—————————————————————————

Ďalšie podobné materiály na webe:

Vložiť komentár