Jama a kyvadlo – čitateľský denník (rozbor)

 

 Kniha: Jama a kyvadlo

 Autor: Edgar Allan Poe

 Zaslal(a): Ivo

 

Miesto, kde sa dej odohráva: Toledo, Španielsko

Doba: neskorý stredovek – počas španielskej inkvizície

Jama a kyvadlo, je jedna z najznámejších poviedok Edgara Allana Poea. Táto poviedka sa odohráva v neskorom stredoveku v španielskom meste Toledo, líči pocity človeka odsúdeného inkvizíciou na smrť za kacírstvo.

 

Charakteristika hlavných postáv:

autor neuvádza meno hlavného hrdinu

  • sudcovia
  • generál Lasalle – záchranca hlavného hrdinu

 

Hlavná myšlienka:

snažil sa zanechať vo čitateľoch psychologicky premyslený dojem: väčšinou hrôzy a hnusu, ale aj humorom a prekvapením

 

Charakteristika umeleckého textu:

literárny druh: epika

literárny žáner: poviedka; horor

 

Jazykové prostriedky: 
napísané v ich -forme

 

Jama a kyvadlo „, štúdie efektného teroru začína úvodný pasáží o rozprávačovej smrteľnej úzkosti (“ Bolo mi zle, na smrť zle mi bolo z tých dlhých múk „), vzápätí muž stráca vedomie po vypočutí rozsudku smrti. Čitateľ si v úvode poviedky domyslí, že rozprávač táto muky prežil, zo slov „Uvidel som pery na čierno odetých sudcov. Pripadali mi biele – belšie než list papiera, na ktorom toto píšem „. Najmä nedostatok nadprirodzených elementov v poviedke vyvoláva hrôzu, miesto deja je skutočné, nie vymyslené. Realita „príbehu je umocnená autorovým dôrazom na pocit: kobka je tmavá, nevetraná a plná krýs, rozprávač trpí smädom a hladom a kyvadlo s nabrúseným ostrím hrozí jeho rozkrájaním

Človek stojaci pred inkvizíciou očakáva svoj rozsudok. Ten znie: „Odsúdený na smrť“. Po týchto slovách omdlieva a prebúdza sa až v tmavej kobke, kde nič nevidí. Rozhodne sa urobiť prieskum cely. Najskôr ju obíde dokola a napočítá50 yardov. Potom sa rozhodne prejsť celu naprieč. Po niekoľkých krokoch však zakopne. Zistí, že jeho telo leží na zemi, ale časť tváre má nad voľným priestorom. Pod hlavou má hlbokú jamu, do ktorej mal spadnúť. Rýchlo ponáhľa preč a za chvíľu zaspáva.

Po prebudení zistí, že je pevne pripútaný k nejakej drevenej lavici. V cele už nie je taká tma. Po ľavej ruke má jedlo a vodu. Napije sa vody a sníva trochu jedla. Potom sa rozhliadne po cele. Je menší, než si myslel. Zrazu si všimne kyvadla, ktoré visí nad ním a pomaly sa hojdá. Po nejakej dobe zistí, že sa jeho kmity zrýchľujú a kyvadlo klesá.

Takto kyvadlo klesá niekoľko dní. Muž striedavo prepadá bláznenie, zúfalstvo a triezvosti. Nakoniec sa kyvadlo dostane do vzdialenosti iba troch palcov od jeho tela. Muž dostane nápad. Všade okolo neho sú krysy. Vezme zvyšok jedla a nasype ho na povrazy. Krysy sa na neho vrhnú a pomaly povraz prehrýzol. Práve včas. Kyvadlo už začalo prerezávať jeho odev. Pretrhne povraz a utečie.

Náhle sa kyvadlo vráti na svoje pôvodné miesto a steny sa začnú vzájomne približovať. Tlačí ho stále viac do stredu miestnosti, kde je jama. Už bol na samom okraji jamy, keď sa náhle ozval zmätený šum ľudských hlasov a trúbenie trúb. Natiahnutá ruka zachytila jeho ruku, keď klesal do priepasti. Bol to generál Lasalle. Francúzska armáda vstúpila do Toleda. Inkvizícia bola v rukách svojich nepriateľov.

 

Edgar Allan Poe -americký romantický básnik, prozaik, literárny teoretik a esejista. Je autorom mnohých poviedok a básní.

 

Romantizmus 1. pol. 19. storočia

túžba po slobode, nespokojnosť človeka, buričstvo, revolučný zvraty, napoleonské vojny.

Ďalší autori.

Svetová literatúra Victor Hugo, Alexander Sergejevič Puškin:

Slovenská: Karel Hynek Mácha


—————————————————————————

 Stiahnuť prácu v PDF  Upozorniť na chybu

—————————————————————————

Ďalšie podobné materiály na webe:

Vložiť komentár