Islam a postavenie ženy – prezentácia

Názov prezentácie: Islam a postavenie ženy

Typ súboru: Prezentácia PPTX

Zaslal(a): Kika

 

 

Obsah:

Prezentácia sa zaoberá náboženstvom islamu a postavenia ženy v ňom. Ide o krátku prezentáciu, ktorá sa venuje postaveniu islamskej ženy v spoločnosti.

 

Prečo táto téma?

}veľmi často diskutovaná

}väčšinou v negatívnom svetle prezentovaná    v médiách

}využiteľná i na hodine občianky v 7. a 8. ročníku ZŠ, ako aj na stredných školách

}islamská kultúra formovaná náboženstvom

}Korán – základný stavebný kameň pozície ženy v islamskej spoločnosti

}žena je rovnako dôležitá ako muž

}žena má práva a povinnosti, je prijímaná ako nezávislá osoba

 

Islamský postoj k žene

  1. Islam ženu uznáva za plne rovnoprávneho partnera muža v rozmnožovaní ľudstva. Muž je otcom a žena matkou a sú dôležití pre vytvorenie nového života. Jej rola je rovnako dôležitá ako rola muža. V tomto partnerstve majú rovnaký podiel
  2. Žena je rovnoprávna s mužom v zdieľaní osobných a spoločných povinnosti a tiež v získavaní odmeny za svoje skutky. Je považovaná za nezávislú osobu obdarenú ľudskými vlastnosťami a hodnú duchovných potrieb. Jej ľudská prirodzenosť nie je o nič menšia ani väčšia než prirodzenosť muža
  3. Žena je rovnoprávna s mužom čo sa týka prístupu ku vzdelaniu a vedeniu. Keď islam moslimom nariaďuje, aby sa vzdelávali, nerobí rozdiely medzi pohlaviami. Mohamed prehlásil, že povinnosťou každého moslima je zaujímať sa o vzdelanie bez ohľadu na to, či sa jedná o ženu alebo muža
  4. Žena má právo na slobodu názoru rovnako ako muž. Jej rozumné názory sa berú do úvahy a nespochybňujú sa len kvôli tomu, že ide o názor ženy
  5. Islam umožňuje ženám uzatvárať zmluvy, podnikať, zarábať a mať oddelené vlastníctvo. Život ženy, jej majetok a tiež česť sú rovnako posvätné ako u muža. Ak sa dopustí žena nejakého priestupku, jej trest nie je ani väčší ani menší než ten trest, ktorý by bol v podobnej situácii udelený mužovi
  6. Žene prislúchajú isté výsady, ktoré muž nemá. Je oslobodená od určitých náboženských povinností ako napríklad:

}nemusí vykonávať modlitby či pôsty v období menštruácie a šestonedelia

}nemuší navštevovať povinné piatkové zhromaždenia

} je oslobodená od všetkých finančných záväzkov.

 

}má právo na úplné zabezpečenie a výživu zo strany manžela

}nemusí pracovať, ani sa s manželom podieľať na rodinných vydajoch

}po uzatvorení manželstva má právo na vlastníctvo všetkého, čo jej pred svadbou patrilo pričom manžel nemá pravo na žiadnu časť z jej majetku

 

Ženy a ich odev

} tradícia závoj

}závoj = počestnosť, dôstojnosť, čistota a neporušenosť

}závoj ochraňuje jej dušu od rôznych slabostí,  jej myseľ od domýšľavosti a jej osobnosť od demoralizácie

 

Polygamia

}muž môže mať 4 manželky, teda pokiaľ sa o ne vie finančne postarať

}zaujímavý je pohľad na pôvod týchto zvykov:

}časté vojny znižovali v spoločnosti počet mužov a žien bolo o dosť viacej – vzhľadom k tomu, že žena musela byť pod ochranou nejakého muža, bolo mnohoženstvo určitým spôsobom riešenia tejto situácie

 

}Telesné tresty

}Muži môžu biť neposlušné ženy, pokiaľ sa sporne správajú voči mužom

}Podľa Koránu môže muž ženu pokarhať resp. jemne udrieť, tak aby to „bitie“ nezanechalo žiadne stopy

}Dokonca je i stanovený počet úderov a to maximálne 10

}pri bití žien sú dokonca stanovené výnimky ako napr. nesmie dôjsť k žiadnym úderom do hlavy, nesmie dôjsť ku zmene na jej pôvodnom vzhľade, nesmie mať zlomeniny, zlomený zub

}úder musí byť primeraný a nesmie prichádzať jeden za druhým

 

}Znásilnenie a svedectvo

}veľké riziko pre ženu

}ak je slobodná = cudzoložstvo / vydatá = nevera, potrebné je svedectvo 4 mužov, ktorí boli očitými svedkami skutku

}potrestanie nevery sa trestá ukameňovaním alebo zbičovaním

 

}Ženská obriezka

}proces odstránenia časti alebo celých vonkajších ženských genitálií

}najrozšírenejšia je v Afrike a Ázii, najmä v Somálsku, Keni, Sudáne, Senegale, Nigérii

}v Saudskej Arábii je obriezka povinná pod hrozbou smrti,

}vykonáva sa v detskom veku

}veľmi nebezpečný úkon, pretože sa prevažne vykonáva doma, nesterilnými nástrojmi

}dievčatá majú po nej ťažkosti so zápalmi, veľké bolesti, nehovoriac o znecitlivení pohlavných orgánov

 

Detské manželky

}zvyk pretrváva do dnešnej doby

}viac ako polovica žien vydatých do 18 rokov

 

Malála  Júsafzajová

}nositeľka Nobelovej ceny za mier

}17 ročná bojovníčka za práva žien

}pochádza z Pakistanu

}v roku 2012 prežila útok ozbrojenca z Talibanu, pri ktorom utrpela ťažké strelné zranenia hlavy

}mala iba 11 rokov, keď si na portáli BBC začala viesť blog, v ktorom opisovala život v rodnom údolí Svát pod krutovládou Talibanu a ako sa domáhala práva dievčat na vzdelanie

 

Môj osobný názor?

}Islam je zaujímavé náboženstvo

}ako aj minca má dve strany, či je viac pozitív alebo negatív je každého osobná mienka

}časte skresľovanie náboženstva médiami

}mnohé práva sú ženám upierané fundamentalistickými nábožensko-politickými skupinami ako je napr. Taliban

}nedostatočné informácie o náboženstve, nezáujem

 

Použitá literatúra

 

Ďakujem za pozornosť  J


—————————————————————————

 Stiahnuť prácu v PDF  Upozorniť na chybu

—————————————————————————

Ďalšie podobné materiály na webe:

Vložiť komentár