Dáma so psíkom – čitateľský denník (rozbor)

 

 Kniha: Dáma so psíkom

 Autor: Anton Pavlovič Čechov

 Zaslal(a): Jarcová K.

 

Úvod

Na dielo „Dáma so psíkom“ som narazila prvýkrát v prvom semestri na vysokej škole prostredníctvom dvojjazyčné knihy „Tri poviedky o láske.“ Nakoniec som sa však rozhodla prečítať len dve poviedky a krátku novelu AP Čechova som si prenechala až do druhého semestra.

Táto psychologická novela sa dobre čítala a veľmi ma zaujala. Preto by som v tejto seminárnej práci rada načrtla nielen spisovateľský život AP Čechova, ale aj samotný dej tejto novely či charakteristiku dvoch hlavných postáv, ktoré v diele vystupujú.

 

Anton Pavlovič Čechov

Významný ruský spisovateľ Anton Pavlovič Čechov sa narodil v Taganrogu 17. januára roku 1860 a zomrel 2. júla 1904 na tuberkulózu. Študoval na klasickom gymnáziu a potom na lekárskej fakulte Moskovskej univerzity. Po úspešnom absolvovaní univerzity pracoval ako vidiecky lekár. K literatúre sa dostal v roku 1880, kedy si privyrábal ako reportér a písal poviedky pod umeleckým pseudonymom.

Jeho spisovateľský život sa delia do 4 obdobia, ktorá sa rôzne prelínajú. V prvom období, ktoré trvalo od roku 1880 do roku 1885, písal poväčšinou humorná diela, miestami sa v jeho poviedkach objavil aj satirický humor. Medzi diela tejto doby patrí napríklad „Tолстый и тонкий,“ „Смерть чиновника“ alebo „Хамелеон.“

Druhé obdobie sa sčasti prelína s prvým. Trvá od roku 1880 do roku 1890. V tejto dobe sa autor zameral na iný žáner. Sám ho pomenoval ako „серьезный етюд.“ Vznikla diela ako „Горе,“ „Святою ночью“ či „Счастье.“ V tomto období sa Čechov zameriaval na prostého človeka a jeho každodenný život. Bol to ústredný motív jeho diel v druhej etape.

Tretie obdobie sa datuje do rokov 1890 – 1900. V týchto rokoch sa veľa podieľal na pomoci chudobným ľuďom, ktorí boli zasiahnutí hladomorom. Vďaka svojmu lekárskemu vzdelaniu pomáhal liečiť roľníkmi. Pomohol tiež postaviť niekoľko škôl.

Počas týchto 10 rokov napísal niekoľko diel. Patrí medzi ne napríklad „Студент,“ trilógie „Человек в футляре,“ „Крыжовник,“ „О любви,“ a tiež „Дама с собачкой.“

Posledné obdobie trvalo zhruba od roku 1900 do roku 1904. Diela z tejto doby sú asi najznámejšími a sú často zaraďovaná do zoznamu povinnej literatúry k maturitnej skúške.

Medzi tieto známe diela môžeme zaradiť knihy ako „Чайка,“ „Дядя Ваня,“ „Три сестры“ a „Вишневый сад.“

 

Dej

Dej tejto novely sa odohráva na Jalte, kde je Gurov sám na dovolenke. Gurov sa nudil a tak sa rozhodol nájsť rozptýlenie v ďalšej nevere. Do oka mu padla mladá Anna Sergejevna. Zmyslel si, že si získa náklonnosť tejto mladej dámy a tak sa jej začal dvoriť. Napriek tomu, že sa nepoznali, dokázali si toho veľa povedať. Vďaka rozhovoru sa dozvedel, že Anna je vydatá a býva so svojím manželom, ktorý za ňou neskôr príde. Aj napriek tomu, že bola Anna zasľúbená inému, veľmi sa Gurov páčila. Často na ňu myslel a dúfal, že sa ešte niekedy uvidí.

Uplynul týždeň od ich zoznámenie a Anna s Gurov išli spolu do reštaurácie. Potom si vyšli na mólo, kde pozorovali parník, západ slnka. Anna bola nesvoja, zabúdala aj na to, na čo sa pýtala okoloidúcich. Gurov ju teda objal a pobozkal. Bol jej doslova očarovaný, ale Anna si vyčítala, že zradila samu seba i jej manžela.

Ani jeden to nečakal, ale zamilovali sa do seba. Schádzali sa čím ďalej častejšie, chodili na prechádzky, jazdili na výlety. Trvalo to celý mesiac. Potom mal prísť Annin muž, ktorý nakoniec napísal list, že je chorý a teda za ňou nedorazí. Anna sa rozhodla za svojím mužom odísť. Lúčila sa smutne so slovami, že to osud tak chcel a je to naposledy, čo sa vidí. A tiež žiadala Gurov, aby na ňu spomínal len v dobrom.

Gurov sa vrátil domov, do Moskvy. Myslel, že Anna bola len ďalším milostným rozptýlením a že na ňu skoro zabudne ako na ženy pred tým. Nečakal však, že zabúdanie bude tak ťažké. Neustále Annu všade videl a nedokázal ju dostať z hlavy. Chcel sa s niekým podeliť o jeho spomienky a zážitky, ale nemal s kým.

Po niekoľkých mesiacoch už toho bolo na Gurov moc a tak žene povedal, že odchádza do Petrohradu. Vydal sa však do miesta, kde údajne mala žiť Anna so svojim mužom. Našiel jej dom, ale nevedel, ako sa k nej dostať. Preto chodil neustále okolo domu a čakal, či sa Anna náhodou neobjaví. Sklamaný odišiel do hotela a myslel, že na neho Anna už zabudla. Potom si spomenul, že videl na stanici plagát, ktorý pútal pozornosť a na ktorom bolo veľkým písmom pozvanie na premiéru divadelnej hry. Gurov sa tam vydal a dúfal, že Annu uvidí. Šťastie mu prialo a Anna sa naozaj v divadle objavila. Keď za ňou prišiel, bola veľmi prekvapená. Chcela na Gurov zabudnúť, ale bola do neho tak zamilovaná, že sa jej to nedarilo. Sľúbila mu, že za ním príde do Moskvy, ale musí urýchlene odísť.

Anna za Gurov prichádzala každé dva až tri mesiace. Svojmu mužovi vždy všetko zatajila a odchádzala so slovami, že odchádza k lekárovi kvôli konzultácii svojho zdravotného stavu. Bola však veľmi utrápená z neustáleho skrývania sa pred okolitým svetom. Boli tak zamilovaní a odlúčiť sa nechceli. Snažili sa nájsť riešenie, aby nemuseli viesť dvojitý život, nemuseli sa skrývať a mohli žiť spolu. Obaja ale vedeli, že ich čaká ešte dlhá a ťažká cesta.

 

Charakteristika postáv

V diele Дама с собачкой vystupujú dve hlavné postavy.

Prvý postavou je Dmitrij Dmitrič Gurov. Veľmi skoro sa oženil a aj napriek tomu, že jeho žena bola solídne, vážna, on ju považoval za hlúpu a obmedzenú a tiež z nej mal strach. Preto vyhľadával milostné romániky a začal svoju ženu podvádzať. O ženách sa nevyjadroval vhodným spôsobom, avšak bez nich nedokázal byť. A tiež vedel, že je pre ženy príťažlivý a využíval toho. Nakoniec sa nečakane zamiloval do Anny Sergejevny a bol ochotný pre ňu urobiť čokoľvek. 

Druhá ústredná postava tohto diela Anna Sergejevna je mladá žena, avšak nespokojná so svojím manželstvom. Spočiatku bola trochu hanblivá a nesmelá. Neskôr aj neistá, keď o sebe tvrdila, že nemá rada hriechy, ale nevie, čo robí a je zrejme posadnutá zlým duchom.

 

Jazykové prostriedky, kompozícia

Dáma s psíčka má jasný dej a preto ju z pohľadu literárnych druhov radíme do epiky. Z hľadiska žánru potom toto dielo možno označiť za psychologickú novelu. Novela z dôvodu kratšieho rozsahu a psychologická preto, že sa autor snaží zachytiť psychický stav postáv a ukázať ich pocity a zmýšľanie. Dielo je rozdelené do 4 častí, ktoré na seba chronologicky nadväzujú. Koniec tohto diela je otvorený a čitateľ si tak môže domyslieť sám, ako to s Annou a Gurov nakoniec skončilo.

Celá táto novela je písaná er formou. Jazyk je jednoduchý a spisovný.

 

Záver

Dielo „Дама с собачкой“ ma zaujalo. V tejto novele boli nešťastní obaja hlavní hrdinovia a prakticky sa hľadali, až sa našli a vrúcne sa do seba zamilovali. Veľmi často sa hovorí, že nevera prichádza vo chvíli, keď je človek vo vzťahu nespokojný. Nie som teda zástancom nevery, nech je v akejkoľvek podobe, ale zaujalo ma, ako sa k tomu nakoniec hrdinovia postavili. Nepovažovali to za nejaké krátkodobé zlyhanie, ale naozaj sa milovali a snažili sa nájsť riešenie, ako sa prestať skrývať pred všetkými a ako spolu žiť. A predsa len, život máme len jeden a mali by sme si užiť každú sekundu a mali by sme byť šťastní.

Dej tejto novely je nedokončený. Ponecháva tak každému čitateľovi priestor na premýšľanie a kreativite. Osobne by som hrdinom miesto otvoreného konca priala šťastné rozriešenie ich ťažkej situácie a spokojný život.

 

Zoznam použitých zdrojov

Čechova, Anton Pavlovič. 2012. Dama s sobačkoj. 5-oja izd. Sankt-Peterburg: Zlatoust. Biblioteka Zlatoústy. ISBN 978-5-86547-559-0.


—————————————————————————

 Stiahnuť prácu v PDF  Upozorniť na chybu

—————————————————————————

Ďalšie podobné materiály na webe:

    None Found

Vložiť komentár