Cyrano z Bergeracu – čitateľský denník (rozbor)

 

 Kniha: Cyrano z Bergeracu

 Autor: Edmond Rostand

 Zaslal(a): Christina Ott

 

Cyrano z Bergeracu (1897)

Lit. forma: próza

Lit. druh: veršované dráma

Lit. žáner: tragikomédia

Doba a prostredie: Francúzsko, 17. storočia

 

Zaradenie: Novoromantizmus

– označenie pre umelecký smery 2.pol. 19. storočia, ktoré hlásajú návrat k zásadám romantizmu

– zahŕňal dekadencii a symbolizmus ale tiež tzv. Neskorý romantizmus (E. Rostand, RLStevenson)

– kládol osobitný dôraz na subjekt umelca

– obnovuje v literatúre romantickú tajomnosť, ponurosť a světobod (= životné pesimizmus, pesimistický náhľad na svet), konzervatívny (zaujatý proti novému) kult minulosti a katolíctvo, ale aj mystiku a morbídnosťou

 

Charakteristika hlavných postáv:

  • Cyrano – veľmi dobrý a skúsený gaskonský mušketier, ktorý je pútavé a ovláda umenie jazyka. Je zamilovaný do svojej sesternice Roxany. Má veľký nos, kvôli ktorému je nešťastný, síce nie je zvonku krásny, ale jeho duša je nádherná. Je básnicky nadaný, čestný a statočný. Je natoľko nesebecký a zamilovaný, že píše Roxane listy z vojny a vyznáva jej lásku pod oknom miesto Kristiána.
  • Kristián – mladý, veľmi krásny kadet mušketierske školy, ktorý tiež úprimne miluje Roxanu, ale nemá dostatok slov, ktorými by svoju lásku vyjadril. Nemá žiadne básnickej nadanie. je neschopný vyjadriť svoje city poéziou.
  • Roxana – mladá, krásna a múdra dievčina, ktorá je zamilovaná do Kristiánov tváre a Cyranovy duše, ale nevie o tom. Je trochu povrchné, úprimná, milá.

 

 

Hlavná myšlienka:

Človek nemiluje zovňajšok človeka, ale povahu a ducha. Cyrano bol génius, ktorý nenašiel lásku a uznanie vo svojom živote, ale až po smrti.

 

Téma:

Milostný príbeh troch ľudí, česť a statočnosť.

 

Kompozícia:

Hra by sa dala pomyselne rozdeliť na dve časti-prvá sa odohráva v Paríži druha na fronte a v kláštore. Hra je rozdelená do piatich dejstva. Chronologický postup deje.

 

Jazyk:

Hra je písaná vo veršoch-rytmus trochej (prvá slabika prízvučná, druhá neprízvučné). Jazyk je bohatý na básnické prostriedky (metafory, básnické prirovnanie.), Vášeň a citovo zafarbené slová. Zvolacie vety, rečnícke otázky. Cyrano má pasáže s dlhými monológy.

 

Tvorba autora:

  • Romantici – Veršovaná komédia, založená na Romeu a Júliu
  • Princezná Lointaine – dráma
  • Samaritánka – dráma
  • Orlík

 

Stručne o autorovi:

 francúzsky dramatik, básnik

– pochádzal zo zámožnej rodiny, jeho syn Maurice bol tiež spisovateľ

– vďaka svojej tvorbe sa stal členom Francúzskej akadémie

– zomrel na španielsku chrípku

 

Inšpirácia:

Dielo bolo voľne inšpirované skutočnou osobou, a to francúzskeho spisovateľa Hectora- Savinien de Cyrano a prostredie Francúzsko 17.storočia.

 

Zaujímavosť:

Rostand vôbec nerieši problém vzťahu bratranec a sesternica. V tej dobe to nebolo nič neobvyklé.

 

Edmond Rostand – Cyrano z Bergeracu – Dej

Dej začína v burgundskom hotela, kde je prednesie urážka na stranu Cyranova nosa, ten však majstrovsky odráža urážku veršami. Cyrano miluje svoju sesternicu Roxanu, ale kvôli svojmu vzhledu- veľkému nosu- to tají. Roxana mu povie, že miluje kadeta slúžiaceho u neho v pluku Kristiána pre jeho krásu. Cyrano chce svoje sesternici pomôcť a pomáha Kristiánovi, ktorému sa Roxana tiež páči, písať pre ňu milostné listy. Cyrano pomôže Kristiánovi aj na sobáš. Žiarlivý Gróf de Guiche, ktorý usiloval o Roxanu, pošle Kristiána do vojny, kam odchádza spoločne so Cyrano. Kristián sľubuje, že bude Roxany písať a Cyrano posiela listy častejšie než vôbec Kristián tušil. Roxana sa preto vypravia na bojové pole. Povie Kristiánovi, že ho predtým milovala len pre jeho vzhľad, ale že teraz ho miluje už len jeho dušu. Ale v bitke je Kristián smrteľne zranený. Ten chce teda, aby Cyrano povedal Roxane pravdu o listoch. Kristián nakoniec umiera, ale Cyrano však nič nepovie.

Po 14-tich rokoch: Roxana sa rozhodla odísť do kláštora, kde ju Cyrano, ktorý ju neprestal miloval, pravidelne navštevuje. Po potýčke s nepriateľom ide Cyrano nie práve v najlepšom stave navštíviť Roxanu. Prvýkrát sa oneskorí. Číta ju „Kristianov“ posledný list. Roxana spozná hlas, ktorý počula vtedy na balkóne a pochopí, kto ju písal všetky tie listy. Pochopí, že Cyrana miluje, ale až vo chvíli keď umiera …


—————————————————————————

 Stiahnuť prácu v PDF  Upozorniť na chybu

—————————————————————————

Ďalšie podobné materiály na webe:

    None Found

Vložiť komentár